Türk

"Sorumluluk Bilincinde ki Oyunlar“a hoşgeldiniz!

"Sorumluluk Bilincinde ki Oyunlar" Casinos Avusturya ve Avusturya Lotoları Şirketler Grubunda oyuncu güvenliği hakkında bir bilgilendirmedir. Grup, Avusturya'da pazar lideri olarak, tüm şans oyun alanını kapsamakta, markaları ve ürünleri ile en üst düzeyde toplumsal sorumluluk bilincinde şans oyunları sunmaktadır. Şans oyunu ürününe sorumlu yaklaşım, şirket grubu geleneğine sağlam bir şekilde yerleşmiştir. Kapsamlı oyuncu koruma önlemleri, şans oyunlarının katılımının muhtemel olumsuz etkilerinin engellenmesini hedeflemektedir.

5 nokta programı

Şans oyununun bir eğlence olarak kalması için, Sorumlu Oyun 5 nokta programını geliştirdik ve şirket grubumuzda uyguladık:

  • Oyuncuların korunması
  • Çalışanların sürekli eğitimleri
  • Sorumluluk bilincinde reklam
  • Danışmanlık kuruluşlarıyla araştırma ve işbirliğine teşvik
  • Kalite güvence önlemleri ve işlemleri
     

Hukuki düzenlemeler

Tabii ki, tadil edilmiş şekliyle Kumar Yasası uyarınca katılım koşulları ve verilen lisans bildirimleri ile uyum sağlanmaktadır. Bu öncelikle, şans oyunları ürünlerine erişim için yasal yaş sınırı da içermektedir. Avusturya'da Casinos Avusturya ve WINWIN Outlets'lerin casino'larına, aynı şekilde tipp 3'ün Spor  İddia kuponlarını almak için ve win2day.at Online Şans oyunlarına katılmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. 

Bunların yanında ek önlemler

Casino Avusturya ve Avusturya Lotoları Şirketler Grubu, hukuksal direktifleri de oldukça aşan oyuncunun korumasında bilimsel bulgulara dayalı önlemleri devreye sokmuştur. Küçüklerin korunması Avusturya Loto'sunun önemli bir ilkesidir ve ürünleri sadece 16 yaşını doldurmuş kişilere satılabilmektedir. Bu öz sınırlama, iş ortaklarının satış noktalarında Mystery Shopping (Gizli Müşteri Alışverişi) vasıtasıyla  düzenli olarak kontrol edilir. 

İlaveten, yeni oyunların risk potansiyelini, uygulama öncesinde bilimsel yollarla geliştirilmiş ve uluslararası kullanımı olan bir program vasıtasıyla test edilir. Bu kontrolün amacı, yeni oyunların yapısını ve özelliklerini biçimlendirmek ve böylece problemli oyun davranışlarının gelişimini minimize etmektir.

Grup Seviyesindeki Sorumlu Reklamcılık Direktifi, reklam ve satış faaliyetlerinin şans oyunları alanında tanıtımı yapılan ürünlerin özel sosyal hassasiyetini göz önünde tutan etik standartlara dayanmasını temin eder ve böylece genel reklamcılık ilkelerini de aşmaktadır. Bu nedenle, reklam faaliyetlerimiz sorunlu kumar davranışı ile ilgili olarak savunmasız gruplara mensup kişilerine yönelik değildir. Direktifin ayrılmaz bir parçası olan uluslararası kabul gören Sorumlu Reklamcılık Davranış Kuralları'na eksiksiz uyum, tüm reklam faaliyetlerini devreye almadan ve uygulamadan önce kontrol eden uygulanması zorunlu bir süreç ile sağlanır.

Şans oyunu yine de bir sorun haline gelirse

Oyun bağımlılığı, şans oyunlarının hastalık derecesinde fazla tüketilmesidir. Şans oyunu saplantıya dönüştüğünde, hayatımızın her noktasına egemen olduğunda bağımlılıktan söz edilir. Etkilenen kişiler çok zaman ve para harcarlar, aile, boş zaman değerlendirmesi veya meslek gibi diğer yaşam alanlarını ihmal ederler. Uzun ömürlü bir süreçte, oyun bağımlısı insanlar giderek tüm sosyal bağlarını, kendilerine olan saygı ve güvenlerini kaybetmektedir.

Çoğu zaman şans oyunu bağımlılığı, hayat arkadaşının veya işyerinin kaybı gibi önemli bir olay tarafından tetiklenir. Etkilenen kişiler için, "Şimdi-olanın-içinden-çık" arzusu ve ısrarla bir oyalanma durumu oluşmaktadır. Bu esnada şans oyunları bağımlı biçimde daha fazla tüketilir ve yaşamın orta noktasına gittikçe daha fazla yerleşir. Güncel bir araştırma (Kalke et al, 2015) 14 ile 65 yaş arası Avusturya nüfusunun yaklaşık % 1,1 oranında etkilendiğini varsaymaktadır.

Yardım istemek zor olabilir ama bulmak değil!

Şans oyunlarından dolayı probleminiz ya da yakın birisinin problemi olduğunu düşünüyorsanız yardım isteyin! 

Casinos Avusturya ve Avusturya Lotoları Şirketler Grubu, şans oyunu bağımlılığını bilimsel olarak araştıran danışmanlık şirketleriyle anlaşmalı olarak çalışmaktadır ve ilgili kişileri ve yakınlarına danışmanlık ve tedavi olanakları sağlamaktadır. Bu danışmanlık şirketlerinin tekliflerinden faydalanın - gizli ve ücretsizdir.

İlk desteği Casinos Avusturya ve Avusturya Lotoları Şirketler Grubu'nun Avusturya çapında ücretsiz Oyuncu Koruma Hattı'ndan alabilirsiniz: 0800 202 304. Tabii ki, mutlak Gizlilik ve Mahremiyet garanti edilir.

Casinos Austria
Casinos Austria
Type: pdf
Size: 669 KB
WINWIN
WINWIN
Type: pdf
Size: 683 KB