Srpski

Dobro došli na platformu „Igrajte odgovorno“!

„Igrajte odgovorno“ je izvor informacija o zaštiti igrača grupe kompanija Casinos Austria i Österreichische Lotterien. Kao lider na austrijskom tržištu, grupa pokriva čitav segment igara na sreću i svojim brendovima i proizvodima nudi socijalno prihvatljivu igru na sreću na najvišem nivou. Odgovorni odnos prema proizvodu igre na sreću utemeljen je u tradiciju grupe preduzeća. Sveobuhvatne mere za zaštitu igrača imaju za cilj da spreče eventualno negativno dejstvo učestvovanja u igrama na sreću.

Program u 5 tačaka

Da bi igra na sreću ostala zadovoljstvo, razvili smo program Responsible Gaming koji se sastoji od 5 tačaka i implementirali ga u našu grupu preduzeća:

  • Zaštita igrača u igrama
  • Redovna obuka zaposlenih
  • Odgovorna reklama
  • Podsticanje nauke i saradnje sa konsultantskim ustanovama
  • Osiguranje kvaliteta mera i procesa
     

Zakonske odredbe

Ne treba posebno naglašavati da je poštovanje uslova za učešće garantovano austrijskim Zakonom o igrama na sreću, sa njegovim povremenim izmenama i dopunama, kao i izdavanjem dozvola. Pre svega, ovo se odnosi na zakonsku starosnu granicu za pristupanje igrama na sreću. Ulazak u kazino klubove koji pripadaju kompaniji Casinos Austria i WINWIN Outlets kao i kupovina tipp3 proizvoda za sportsko klađenje i učešće u igrama na sreću win2day.at preko interneta u Austriji dozvoljeni su samo osobama koje imaju 18 ili više godina. 

Dodatne mere

Grupa preduzeća Casinos Austria i Österreichische Lotterien uvela je mere za zaštitu igrača, koje su utemeljene na naučnih saznanjima i prevazilaze zakonske uslove. Zaštita omladine predstavlja važno načelo kompanije Österreichischen Lotterien i zbog toga njeni proizvodi smeju da se prodaju samo osobama iznad 16 godina starosti. Ovo interno ograničavanje se redovno proverava pomoću tajnih kupaca u prodajnim mestima kod prodajnih partnera. 

Pored toga, potencijal rizika novih igara se testira pre njihovog uvođenja pomoću programa, koji je razvijen na naučnoj osnovi i ima međunarodnu primenu. Ova provera ima za cilj da tako kreira strukturu i karakteristike novih igara, da se na minimum dovede rizik nekog razvoja problematičnog ponašanja igrača.

Takođe i Direktiva za Responsible Advertising implementirana u grupu garantuje da se reklamne i prodajne aktivnosti orijentišu na etičke standarde, koje vode računa posebno o društvenoj osetljivosti proizvoda, koji se reklamiraju u oblasti igara na sreću, a time prevazilaze opšta načela reklamiranja. Naše aktivnosti su dakle usmerene na osobe, koje u vezi sa problematičnim ponašanjem igrača pripadaju osetljivim grupama. Kompletno pridržavanje međunarodno sertifikovanog Code of Conduct Responsible Advertising, koji čini integralni deo ove Direktive, obezbeđuje se na osnovu obavezujuće utvrđenog procesa, kojim se kontrolišu reklamne aktivnosti pre njihovog pokretanja i realizacije.

Ako uprkos ovome igre na sreću postanu problem

Zavisnost od igara na sreću je oboljenje usled kojeg dolazi do preteranog igranja na sreću. Izraz zavisnost se koristi kada igre na sreću postanu opsesija i preovladavajuća aktivnost u životu jedne osobe. Obolele osobe ulažu previše vremena i novca i zapostavljaju druge oblasti u svom životu, kao što su porodica, hobiji ili posao. Tokom procesa koji obično traje više godina, zavisnici od igara na sreću sve više gube vezu sa društvom, kao i samopoštovanje i samopouzdanje.

Često se zavisnost od igara na sreću pojavljuje usled nekog kritičnog događaja u životu, kao što je gubitak životnog partnera ili radnog mesta. Pogođeni dolaze u situaciju da kod njih prevlada želja da "izađu iz onog što je sada" i sve više pokušavaju da pronađu nešto da im skrene misli. Pri tome se igre na sreću sve više konzumiraju na način da postaju zavisnici, i postaju sve više preovladavajuća aktivnost u životu. Aktuelna studija (Kalke et al, 2015) polazi od toga da se to odnosi na oko 1,1 % austrijskog stanovništva starosti između 14 i 65 godina.

Prihvatiti pomoć može biti teško, ali nju nije teško pronaći!

Ako smatrate da vi ili vama bliska osoba imate problem sa igrama na sreću, potražite pomoć! 

Grupa kompanija Casinos Austria i Österreichische Lotterien već godinama sarađuje sa ustanovama koje sprovode naučna istraživanja zavisnosti od igara na sreću i koje direktno pružaju saosećajne savete i terapiju obolelim osobama i njihovim porodicama. Preuzmite ponudu savetovališta – anonimno i besplatno.

Pored toga, početnu pomoć za situaciju u kojoj ste se vi kao obolela osoba ili član njene porodice našli možete dobiti putem telefonske službe za zaštitu igrača na sreću grupe kompanija Casinos Austria i Österreichische Lotterien na broj: 0800 202 304. Naravno, potpuna poverljivost i diskrecija su zagarantovane.

WINWIN
WINWIN
Type: pdf
Size: 791 KB