Slovenščina

Dobrodošli na strani „Igraj odgovorno“!

„Igraj odgovorno“ je ponudba informacij o zaščiti igralcev v avstrijski skupini igralniških podjetij Casinos Austria in Österreichische Lotterien. Skupina, kot vodilna v Avstriji, pokriva celotno območje iger na srečo ter s svojimi blagovnimi znamkami in izdelki pokrivajo socialno sprejemljive igre na srečo na najvišjem nivoju. Odgovorno upravljanje z igrami na srečo je fiksno zasidrano v tradiciji skupine podjetij. Cilj izčrpnih ukrepov za zaščito igralcev je preprečiti možne neugodne posledice sodelovanja pri igrah na srečo.

Program v 5 točkah

Z namenom, da igre na srečo ostanejo zabava, smo v naši skupini igralniških podjetij razvili in uvedli program Responsible Gaming v 5 točkah:

  • Zaščita igralcev
  • Redna izobraževanja sodelavcev
  • Odgovorno oglaševanje
  • Podpiranje raziskovanja in sodelovanja s svetovalnimi podjetji
  • Zagotavljanje kakovosti ukrepov in procesov
     

Zakonski predpisi

Seveda je zagotovljeno upoštevanje pogojev za udeležbo v skladu z zakonom za igre na srečo v trenutno veljavni izvedbi in z izdanimi koncesijskimi odločbami. K temu v prvi vrsti prištevamo zakonsko določeno starostno mejo za dostop do iger na srečo. Vstop v igralnice Casinos Austria in v objekte WINWIN ter nakup produktov športnih stav na strani tipp3 in sodelovanje pri spletnih igrah na srečo na strani win2day.at je v Avstriji dovoljeno od dopolnjenega 18. leta starosti. 

Drugi ukrepi

Skupina igralniških podjetij Casinos Austria in Österreichische Lotterien je uvedla ukrepe za zaščito igralcev, ki temeljijo na znanstvenih spoznanjih in deloma precej presegajo zakonske predpise. Tako je zaščita mladine pomembno načelo družbe Österreichische Lotterien in njene produkte lahko zato kupujejo samo osebe od dopolnjenega 16. leta starosti. To samoomejevanje se redno preverja s skrivnimi nakupovalci v prodajalnah prodajnih partnerjev. 

Poleg tega se testira tveganje novih iger pred njihovo uvedbo z uporabo na znanstveni osnovi razvitega in mednarodno uporabljenega programa. Cilj tega preverjanja je oblikovanje strukture in lastnosti novih iger, tako da je tveganje razvoja problematičnih igralnih vzorcev znižano na najmanjšo vrednost.

Poleg tega je zagotovljeno tudi upoštevanje smernice za odgovorno oglaševanje, da se oglaševalske in prodajne aktivnosti orientirajo po etičnih standardih, ki so še posebej družbeno občutljivi za produkte na področju iger na srečo ter izhajajo iz splošnih tržnih načel. Naše oglaševalske aktivnosti niso usmerjene na osebe, ki spadajo med ranljive skupine v smislu problematičnih igralnih vzorcev. Dosledno upoštevanje mednarodno certificiranega Kodeksa ravnanja za odgovorno oglaševanje, ki je sestavni del smernice, je zagotovljeno z obvezujočim določenim procesom, s katerim se preverijo vse oglaševalske aktivnosti pred izvedbo in prenosom.

Če igra na srečo kljub temu povzroči težave

Zasvojenost z igrami je bolezensko prekomerno igranje iger na srečo. O zasvojenosti govorimo, ko igra na srečo postane obsedenost in s tem prevladujoča dejavnost v življenju. Prizadete osebe porabijo preveč časa in denarja, zanemarjajo druga področja življenja, kot so družina, prostočasne dejavnosti oz. poklic. V večinoma večletnem postopku osebe, zasvojene z igrami, v vse večji meri izgubijo vse socialne povezave ter s tem samospoštovanje in samozaupanje.

Zasvojenost z igrami na srečo se zelo pogosto začne po kritičnih življenjskih dogodkih, kot sta npr. izguba življenjskega partnerja ali službe. Za prizadeto osebo nastane situacija, v kateri prevlada želja za „izhod iz tega, kar je zdaj“ in oseba poskuša intenzivneje poiskati nekaj za odvračanje pozornosti. Pri tem se vse pogosteje udeležuje iger na srečo, ki mu vse bolj postajajo osrednja dejavnost v življenju. Aktualna raziskava (Kalke et al, 2015) ocenjuje, da je prizadetega okoli 1,1 % avstrijskega prebivalstva med 14 in 65 leti.

Pomoč je težko sprejeti, najdete pa jo lahko!

Če imate občutek, da imate težave z igrami na srečo oz. jih ima oseba, ki vam je blizu, poiščite pomoč! 

Avstrijska skupina igralniških podjetij Casinos Austria in Österreichische Lotterien že leta sodeluje z ustanovami, ki se ukvarjajo z znanstvenim raziskovanjem zasvojenosti z igrami na srečo, ter z ustanovami, ki svetujejo in obravnavajo prizadete osebe in njihove svojce. Izkoristite ponudbo teh svetovalnih ustanov – anonimno in brezplačno.

Prvo pomoč lahko prejmete tudi na v Avstriji brezplačni telefonski številki za informacije o zaščiti igralcev skupine igralniških podjetij Casinos Austria in Österreichische Lotterien: 0800 202 304. Seveda je zagotovljena absolutna zaupnost in molčečnost.

Casinos Austria
Casinos Austria
Type: pdf
Size: 698 KB
WINWIN
WINWIN
Type: pdf
Size: 711 KB