Hrvatski

Dobro došli na platformu „Odgovorno igranje“!

„Odgovorno igranje“ je izvor informacija o zaštiti igrača u grupi poduzeća Casinos Austria i Österreichische Lotterien. Kao tržišni lider u Austriji, grupa pokriva kompletan segment igara na sreću te svojim markama i proizvodima nudi društveno prihvatljivu igru na sreću na najvišem nivou. Odgovoran odnos prema proizvodu igara na sreću čvrsto je ukorijenjen u tradiciju grupe poduzeća. Opsežne mjere za zaštitu igrača imaju za cilj spriječiti moguće negativne posljedice sudjelovanja u igrama na sreću.

Program u 5 točaka

Kako bi igra na sreću ostala užitak, razvili smo program Responsible Gaming u 5 točaka te smo ga implementirali u našu grupu poduzeća

  • Zaštita sudionika/ca u igrama na sreću
  • Redovito školovanje djelatnika/ca
  • Odgovorna promidžba
  • Promicanje istraživanja i suradnje sa savjetovalištima
  • Osiguranje kvalitete mjera i procesa
     

Zakonske odredbe

Ne treba posebno napominjati da je poštivanje uvjeta sudjelovanja zajamčeno u skladu za zakonom o igrama na sreću u važećoj verziji kao i izdanim rješenjima o koncesiji. Ovdje se u prvom redu ubraja zakonska dobna granica za pristup proizvodima igara na sreću. Ulaz u kockarnice poduzeća Casinos Austria i WINWIN Outlets kao i kupovina proizvoda sportskog klađenja tipp3 te sudjelovanje u online igrama na sreću na win2day.at su u Austriji dopušteni tek od navršene 18. godine života. 

Dodatne mjere

Grupa poduzeća Casinos Austria i Österreichische Lotterien uvela je mjere za zaštitu igrača koje se temelje na znanstvenim spoznajama i koje djelomično značajno nadilaze tražene zakonske uvjete. Tako je zaštita mladeži važno načelo poduzeća Österreichische Lotterien i stoga se njezini proizvodi smiju prodavati samo osobama s navršenih 16 i više godina života. Ovo samoograničenje redovito se provjerava preko tajnih kupaca na prodajnim mjestima naših distributera. 

Osim toga rizični potencijal novih igara testira se prije njihovog uvođenja pomoću programa koji je znanstveno utemeljen i koji ima međunarodnu primjenu. Cilj ove provjere je urediti strukturu i karakteristike novih igara tako da se minimalizira rizik od razvoja problematičnog ponašanja igrača.

Također, Smjernica za Responsible Advertising, implementirana u cijeloj grupi, osigurava da se promidžbene i prodajne aktivnosti ravnaju prema etičkim standardima, koji posebno vode računa o društvenoj osjetljivosti proizvoda reklamiranih u segmentu igara na sreću te time izlaze iz okvira općih načela promidžbe. Naše promidžbene aktivnosti se stoga ne obraćaju osobama koje se ubrajaju u ranjive skupine što se tiče problematičnog ponašanja pri igranju. Potpuno poštivanje međunarodno certificiranog kodeksa ponašanja Code of Conduct Responsible Advertising, koji je integralni dio smjernice, osigurava se strogo definiranim procesom, kojim se provjeravaju sve promidžbene aktivnosti prije naručivanja i provedbe.

Ako usprkos tome igre na sreću postanu problem

Ovisnost o igrama je bolesno prekomjerno konzumiranje igara na sreću. O ovisnosti govorimo kada igre na sreću postanu opsjednutost, središnja točka života koja svime dominira. Pogođene osobe ulažu previše vremena i novca, zapostavljaju ostala životna područja poput obitelji, hobija ili posla. U najčešće višegodišnjem procesu ovisnici o igrama sve više gube socijalne kontakte, a time i samopoštovanje i samopouzdanje.

Ovisnost o igrama na sreću vrlo je često izazvana nekim kritičnim događajem u životu, primjerice gubitkom životnog partnera ili radnog mjesta. Pogođeni se nađu u situaciji, u kojoj sve više prevladava želja „pobjeći iz onoga u čemu se sada nalazim“ i u kojoj se pojačano pokušava pronaći nešto što će odvratiti pozornost. Pritom se igra na sreću sve više konzumira na način koji vodi u ovisnost te sve više postaje središnjom točkom života. Aktualna studija (Kalke et al, 2015.) pretpostavlja da je pogođeno oko 1,1 % austrijskog stanovništva starosne dobi između 14 i 65 godina.

Prihvatiti pomoć može biti teško, ali ju nije teško naći!

Ako smatrate da imate problema s igrama na sreću ili ako vam se čini da vama bliska osoba ima problema s igrama na sreću, potražite pomoć! 

Grupa poduzeća Casinos Austria i Österreichische Lotterien već godinama surađuje s institucijama, koje se bave znanstvenim istraživanjem ovisnosti o igrama na sreću te s organizacijama koje savjetuju i liječe pogođene osobe i članove njihovih obitelji. Iskoristite ponudu tih savjetovališta - anonimno i besplatno.

Prvu pomoć možete dobiti i preko besplatne vruće linije za zaštitu igrača grupe poduzeća Casinos Austria i Österreichische Lotterien koja je dostupna u cijeloj Austriji: 0800 202 304. Naravno, apsolutna povjerljivost i diskrecija su zajamčeni.

Casinos Austria
Casinos Austria
Type: pdf
Size: 721 KB
WINWIN
WINWIN
Type: pdf
Size: 734 KB